Fåglar 2019

(36 arter, senast kryssade: bergand 190106)

Bergand
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brunand
Domherre
Fiskmås
Grågås
Gråhäger
Gråkråka
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Kaja
Kanadagås
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kricka
Nötväcka
Pilfink
Ringduva
Råka
Rödhake
Rörhöna
Skata
Skrattmås
Skäggdopping
Sothöna
Stadsduva
Storskarv
Storskrake
Sångsvan
Talgoxe
Vigg
Vitkindad gås

Gott nytt skådarår!

Vilken blev er första fågel för året? Min blev en koltrast som trastade upprört över alla nyårsraketer när jag var på väg hem från nyårsfesten framåt småtimmarna. Den första fågeln man ser på det nya året väljer vissa att ha som sin årsfågel. Årsfågeln kan man läsa på lite extra om och studera närmare under året. Att få koltrasten som årsfågel är inte så pjåkigt. Vacker som få och alltid i ens närhet.

Efter frukost blev det en årskryssarpromenad i ett mycket blåsigt Malmö. Mitt aktivitetsband tyckte att jag hade gått i 83 trappor när jag kom hem, jag antar att det fick fnatt av lufttrycket. Lyckades skrapa ihop 17 arter i alla fall. Måsar, duvor och änder mest. Småfåglarna gömde sig i det risiga vädret, inte ens en talgoxe lyckades jag se. Jag har dock gott hopp om att kryssa in en sådan redan imorgon.

Min målsättning är att kryssa 76 arter i januari, för att slå mina 75 arter i januari 2018.

 

Fåglar 2018

173 fåglar

Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blå kärrhök
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brandkronad kungsfågel
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Domherre
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Dvärgmås
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fjällvråk
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Halsbandsflugsnappare
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kornsparv
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfågel
Kungsörn
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre strandpipare
Morkulla
Myrspov
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Ringduva
Ringtrast
Rosenfink
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sidensvans
Sillgrissla
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skrattmås
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Skärpiplärka
Smådopping
Småskrake
Småtärna
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Större hackspett
Svart rödstjärt
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthätta
Svartmes
Svartnäbbad islom
Svärta
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädkrypare
Trädpiplärka
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vigg
Vinterhämpling
Vit stork
Vitkindad gås
Årta
Ägretthäger
Ängspiplärka
Ärtsångare

Fåglar 2017

Här är listan på fåglar jag sett hittills i år. Ovan under fliken ”fågelskådning” finns fler listor.

Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blå kärrhök
Blåhake
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Domherre
Drillsnäppa
Dubbelbeckasin
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgmås
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Fältpiplärka
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulhämpling
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Halsbandsflugsnappare
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Jaktfalk
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kustlabb
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre sångsvan
Morkulla
Mosnäppa
Myrsnäppa
Myrspov
Näktergal
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Prutgås
Rapphöna
Ringduva
Ringtrast
Roskarl
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödhuvad dykand
Rödspov
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sandlöpare
Sidensvans
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skedand
Skogsduva
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Smalnäbbad simsnäppa
Småskrake
Småspov
Småtärna
Snatterand
Snösparv
Sommargylling
Sothöna
Sparvhök
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stäppörn
Större hackspett
Större strandpipare
Svart rödstjärt
Svarthakedopping
Svarthätta
Svartmes
Svarttärna
Svartvit flugsnappare
Svärta
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsmes
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Tretåig hackspett
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädlärka
Trädpiplärka
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Årta
Ägretthäger
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare

Fåglar 2016

173 kryss

Backsvala
Bergand
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blå kärrhök
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Dvärgmås
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Grähäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbeba
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Havssula
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Jaktfalk
Jorduggla
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Myrspov
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Orre
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Pärluggla
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödhalsad snäppa
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sandlöpare
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Skärpiplärka
Smådopping
Småskrake
Småspov
Småtärna
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Steglits
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stäpphök
Större hackspett
Större skrikörn
Större strandpipare
Svart rödstjärt
Svarthakad buskskvätta
Svarthätta
Svartnäbbad islom
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vigg
Vinterhämling
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängspiplärka
Ärtsångare

2015

145 kryss:

Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Berguv
Björktrast
Blå kärrhök
Blåhake
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Bronsibis
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Busksvätta
Domherre
Drillsnäppa
Duvhök
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Grönsiska
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kaspisk trut
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfågel
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre hackspett
Mindre sångsvan
Mosnäppa
Näktergal
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skogsduva
Skrattmås
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Smådopping
Småskrake
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stäppörn
Större hackspett
Större strandpipare
Svarthätta
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädkrypare
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängspiplärka
Ärtsångare

2014

122 kryss:

Bergfink
Björktrast
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Domherre
Dubbeltrast
Duvhök
Ejder
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Havstrut
Havsörn
Hämpling
Härmsångare
Kaja
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kornknarr
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Myrspov
Näktergal
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pungmes
Ringduva
Rosenfink
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rörhöna
Salskrake
Skata
Skedand
Skogsduva
Skrattmås
Skäggdopping
Skärfläcka
Småskrake
Småtärna
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Stare
Steglits
Stenskvätta
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Större hackspett
Svartbent strandpipare
Svarthätta
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Törnskata
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare