2013

91 kryss:

Bivråk
Björktrast
Blåmes
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Drillsnäppa
Ejder
Enkelbeckasin
Fasan
Fiskmås
Gluttsnäppa
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Grönsiska
Gulärla
Gök
Halsbandsflugsnappare
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Kaja
Kanadagås
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kråka
Kungsörn
Kärrsnäppa
Ladusvala
Lavskrika
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre korsnäbb
Myrspov
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Ringduva
Ringtrast
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödstjärt
Rörhöna
Sidensvans
Sjöorre
Skata
Skogssnäppa
Skrattmås
Skärfläcka
Sothöna
Sparvhök
Stare
Steglits
Stenskvätta
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Större hackspett
Större strandpipare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Talgoxe
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tonseglare
Trana
Trädkrypare
Trädpiplärka
Turkduva
Vigg
Vit stork
Vitvingad trut
Ängspiplärka

Annonser

2012

80 kryss:

Backsvala
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Ejder
Fasan
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grågås
Gråhakedopping
Gråhuvad sparv
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Gärdsmyg
Havstrut
Hussvala
Hämpling
Kaja
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kråka
Ladusvala
Lövsångare
Mindre hackspett
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rörhöna
Silltrut
Skata
Skedand
Skrattmås
Skäggmes
Skärfläcka
Småskrake
Sothöna
Stare
Steglits
Storskarv
Storskrake
Strandskata
Större strandpipare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Talgoxe
Taltrast
Tofsvipa
Tornfalk
Trana
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ängspiplärka