2013

91 kryss: Bivråk Björktrast Blåmes Brun kärrhök Brunand Brushane Drillsnäppa Ejder Enkelbeckasin Fasan Fiskmås Gluttsnäppa Gravand Grå flugsnappare Grågås Gråhakedopping Gråhäger Gråsparv Gråtrut Gräsand Grönfink Grönsiska Gulärla Gök Halsbandsflugsnappare Havstrut Havsörn Hussvala Kaja Kanadagås Kentsk tärna Knipa Knölsvan Koltrast Korp Kråka Kungsörn Kärrsnäppa Ladusvala Lavskrika Ljungpipare Lärkfalk Lövsångare Mindre korsnäbb Myrspov Nötväcka Ormvråk Pilfink Pilgrimsfalk Ringduva Ringtrast Råka Röd glada Rödbena Rödstjärt Rörhöna Sidensvans…

2012

80 kryss: Backsvala Bergfink Bivråk Björktrast Blåmes Bläsand Bofink Brun kärrhök Brunand Ejder Fasan Fiskmås Fisktärna Fjällvråk Gluttsnäppa Gransångare Gravand Grågås Gråhakedopping Gråhuvad sparv Gråhäger Gråsparv Gråtrut Gräsand Grönfink Gärdsmyg Havstrut Hussvala Hämpling Kaja Knipa Knölsvan Koltrast Kråka Ladusvala Lövsångare Mindre hackspett Nötväcka Ormvråk Pilfink Pilgrimsfalk Prutgås Ringduva Råka Röd glada Rödbena Rödhake Rödstjärt Rödvingetrast Rörhöna Silltrut Skata Skedand Skrattmås Skäggmes Skärfläcka Småskrake Sothöna…