Januariskådningen

Det speciella med att skåda fågel i januari är att de mest oansenliga och vardagliga arter blir intressanta, åtminstone om man årskryssar. Blåmesar, talgoxar, pilfinkar och minsta gråsparv får det att hoppa till av glädje inombords.

Vintervädret var krispigt och vackert idag. En tur till Klagshamn gav några nya årskryss, några nya bilder och en sjungande talgoxe.

img_3873
Gråsparvar. Klagshamn januari 2019.

Fåglar 2017

Här är listan på fåglar jag sett hittills i år. Ovan under fliken ”fågelskådning” finns fler listor.

Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blå kärrhök
Blåhake
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Domherre
Drillsnäppa
Dubbelbeckasin
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgmås
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Fältpiplärka
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulhämpling
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Halsbandsflugsnappare
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Jaktfalk
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kustlabb
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre sångsvan
Morkulla
Mosnäppa
Myrsnäppa
Myrspov
Näktergal
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Prutgås
Rapphöna
Ringduva
Ringtrast
Roskarl
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödhuvad dykand
Rödspov
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sandlöpare
Sidensvans
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skedand
Skogsduva
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Smalnäbbad simsnäppa
Småskrake
Småspov
Småtärna
Snatterand
Snösparv
Sommargylling
Sothöna
Sparvhök
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stäppörn
Större hackspett
Större strandpipare
Svart rödstjärt
Svarthakedopping
Svarthätta
Svartmes
Svarttärna
Svartvit flugsnappare
Svärta
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsmes
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Tretåig hackspett
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädlärka
Trädpiplärka
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Årta
Ägretthäger
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare

Fåglar 2016

173 kryss

Backsvala
Bergand
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blå kärrhök
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Dvärgmås
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Grähäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbeba
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Havssula
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Jaktfalk
Jorduggla
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Myrspov
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Orre
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Pärluggla
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödhalsad snäppa
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sandlöpare
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Skärpiplärka
Smådopping
Småskrake
Småspov
Småtärna
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Steglits
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stäpphök
Större hackspett
Större skrikörn
Större strandpipare
Svart rödstjärt
Svarthakad buskskvätta
Svarthätta
Svartnäbbad islom
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vigg
Vinterhämling
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängspiplärka
Ärtsångare

2015

145 kryss:

Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Berguv
Björktrast
Blå kärrhök
Blåhake
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Bronsibis
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Busksvätta
Domherre
Drillsnäppa
Duvhök
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Grönsiska
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kaspisk trut
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfågel
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre hackspett
Mindre sångsvan
Mosnäppa
Näktergal
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skogsduva
Skrattmås
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Smådopping
Småskrake
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stäppörn
Större hackspett
Större strandpipare
Svarthätta
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädkrypare
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängspiplärka
Ärtsångare

2014

122 kryss:

Bergfink
Björktrast
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Domherre
Dubbeltrast
Duvhök
Ejder
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Havstrut
Havsörn
Hämpling
Härmsångare
Kaja
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kornknarr
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Myrspov
Näktergal
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pungmes
Ringduva
Rosenfink
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rörhöna
Salskrake
Skata
Skedand
Skogsduva
Skrattmås
Skäggdopping
Skärfläcka
Småskrake
Småtärna
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Stare
Steglits
Stenskvätta
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Större hackspett
Svartbent strandpipare
Svarthätta
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Törnskata
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare

2013

91 kryss:

Bivråk
Björktrast
Blåmes
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Drillsnäppa
Ejder
Enkelbeckasin
Fasan
Fiskmås
Gluttsnäppa
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Grönsiska
Gulärla
Gök
Halsbandsflugsnappare
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Kaja
Kanadagås
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kråka
Kungsörn
Kärrsnäppa
Ladusvala
Lavskrika
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre korsnäbb
Myrspov
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Ringduva
Ringtrast
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödstjärt
Rörhöna
Sidensvans
Sjöorre
Skata
Skogssnäppa
Skrattmås
Skärfläcka
Sothöna
Sparvhök
Stare
Steglits
Stenskvätta
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Större hackspett
Större strandpipare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Talgoxe
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tonseglare
Trana
Trädkrypare
Trädpiplärka
Turkduva
Vigg
Vit stork
Vitvingad trut
Ängspiplärka

2012

80 kryss:

Backsvala
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Ejder
Fasan
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grågås
Gråhakedopping
Gråhuvad sparv
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Gärdsmyg
Havstrut
Hussvala
Hämpling
Kaja
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kråka
Ladusvala
Lövsångare
Mindre hackspett
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rörhöna
Silltrut
Skata
Skedand
Skrattmås
Skäggmes
Skärfläcka
Småskrake
Sothöna
Stare
Steglits
Storskarv
Storskrake
Strandskata
Större strandpipare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Talgoxe
Taltrast
Tofsvipa
Tornfalk
Trana
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ängspiplärka