Läst: Sven Olov Karlsson, Brandvakten

Sven Olov Karlsson. Brandvakten. Natur & Kultur 2017. Den stora skogsbranden 2014 påverkade mig starkt, inte minst på grund av att den härjade i närheten av byn där jag växte upp. Byn som jag för länge sedan lämnat och väldigt sällan återvänder till. Jag minns särskilt hur schizofrena rapporterna om branden kändes, dels den lite loja offentliga rapporteringen som länge var fragmentarisk och nästan…