2012

80 kryss: Backsvala Bergfink Bivråk Björktrast Blåmes Bläsand Bofink Brun kärrhök Brunand Ejder Fasan Fiskmås Fisktärna Fjällvråk Gluttsnäppa Gransångare Gravand Grågås Gråhakedopping Gråhuvad sparv Gråhäger Gråsparv Gråtrut Gräsand Grönfink Gärdsmyg Havstrut Hussvala Hämpling Kaja Knipa Knölsvan Koltrast Kråka Ladusvala Lövsångare Mindre hackspett Nötväcka Ormvråk Pilfink Pilgrimsfalk Prutgås Ringduva Råka Röd glada Rödbena Rödhake Rödstjärt Rödvingetrast Rörhöna Silltrut Skata Skedand Skrattmås Skäggmes Skärfläcka Småskrake Sothöna…