Gott nytt fotoår 2017

_mg_1570

Hoppas ni haft en fin jul- och nyårshelg och att eventuella nyårslöften som avgetts är av det kreativa och optimistiska slaget. Själv har jag inte avgett något egentligt löfte men har ambitionen att använda kameran till annat än fågelfoto. Det hade varit trevligt att i slutet av året kunna få ihop till ett gammalt hederligt fotoalbum, till exempel. Under 2017 hoppas jag dessutom på att komma igång med den där bokidén som ligger klar att börja arbeta med men som jag hittar så lite tid till att genomföra. Till påsk blir det förmodligen en utställning också, mer om det längre fram.

Fulltofta, januari 2017.

Annonser

Adventsskådning

_mg_1135

Ljusstakar är framplockade och lussekatter bakade men det är svårt att få någon riktig julstämning när det är snöfritt och plusgrader. Förmiddagen tillbringade jag vid Husie mosse där några vinterfåglar, bland annat steglitserna ovan, gjorde sitt bästa för att bekräfta att det faktiskt ÄR vinter.

November

_mg_0626

November och tid för arkivvård. Idag har jag samlat bilder till två bildspel att lägga ut här på hemsidan. Ett bildspel med fågelfoton och ett med insektsfoton tagna under det senaste året finns nu att beskåda under fliken bildspel ovan.

Fåglar 2016

173 kryss

Backsvala
Bergand
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blå kärrhök
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Dvärgmås
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Grähäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbeba
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Havssula
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Jaktfalk
Jorduggla
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Myrspov
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Orre
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Pärluggla
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödhalsad snäppa
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sandlöpare
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Skärpiplärka
Smådopping
Småskrake
Småspov
Småtärna
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Steglits
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stäpphök
Större hackspett
Större skrikörn
Större strandpipare
Svart rödstjärt
Svarthakad buskskvätta
Svarthätta
Svartnäbbad islom
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vigg
Vinterhämling
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängspiplärka
Ärtsångare

2015

145 kryss:

Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Berguv
Björktrast
Blå kärrhök
Blåhake
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Bronsibis
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Busksvätta
Domherre
Drillsnäppa
Duvhök
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Grönsiska
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kaspisk trut
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfågel
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre hackspett
Mindre sångsvan
Mosnäppa
Näktergal
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skogsduva
Skrattmås
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Smådopping
Småskrake
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stäppörn
Större hackspett
Större strandpipare
Svarthätta
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädkrypare
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängspiplärka
Ärtsångare

2014

122 kryss:

Bergfink
Björktrast
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Domherre
Dubbeltrast
Duvhök
Ejder
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Havstrut
Havsörn
Hämpling
Härmsångare
Kaja
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kornknarr
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Myrspov
Näktergal
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pungmes
Ringduva
Rosenfink
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rörhöna
Salskrake
Skata
Skedand
Skogsduva
Skrattmås
Skäggdopping
Skärfläcka
Småskrake
Småtärna
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Stare
Steglits
Stenskvätta
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Större hackspett
Svartbent strandpipare
Svarthätta
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Törnskata
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare

2013

91 kryss:

Bivråk
Björktrast
Blåmes
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Drillsnäppa
Ejder
Enkelbeckasin
Fasan
Fiskmås
Gluttsnäppa
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Grönsiska
Gulärla
Gök
Halsbandsflugsnappare
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Kaja
Kanadagås
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kråka
Kungsörn
Kärrsnäppa
Ladusvala
Lavskrika
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre korsnäbb
Myrspov
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Ringduva
Ringtrast
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödstjärt
Rörhöna
Sidensvans
Sjöorre
Skata
Skogssnäppa
Skrattmås
Skärfläcka
Sothöna
Sparvhök
Stare
Steglits
Stenskvätta
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Större hackspett
Större strandpipare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Talgoxe
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tonseglare
Trana
Trädkrypare
Trädpiplärka
Turkduva
Vigg
Vit stork
Vitvingad trut
Ängspiplärka