Kandidatuppsats

Min kandidatuppsats i miljövetenskap
Att undvika den störande kvisten.
Naturfotografers natursyn.

Sammandrag:
Syftet med den här studien är att öka kunskapen om naturfotografers natursyn. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex naturfotografer. Som teori används Hannigans typologi över 1900-talets utveckling av miljödiskurser som inkluderar den arkadiska diskursen, ekosystemdiskursen och rättvisediskursen. Naturfotografi är ett exempel på den arkadiska diskursen, och min studie visar att det är den starkaste diskursen inom det naturfotografiska fältet även om vissa fotograferar dessutom ansluter sig till ekosystemdiskursen och rättvisediskursen. Den arkadiska diskursen påverkar både hur naturfotografer konstruerar naturen och utvecklingspotentialen för naturfotografin. Den utveckling som Hannigan ser som en samhällelig utveckling över tid av diskurserna kan också ses som en individuell utveckling hos fotograferna. Efter en tids fotograferande börjar man röra sig ifrån den arkadiska diskursen och ifrågasätta idén om den vackra naturbilden.

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: